background

Portafoli

    Bagesport, una associació que es dedica a promocionar l'esport escolar a la comarca del Bages, promoure i realitzar tota mena d'activitats esportives i també a la promoció de la salut mitjançant l'esport.